Agnez

Rouw en verlies counseling

 

Counseling is laagdrempelige hulpverlening, waarbij mensen leren (opnieuw) grip te krijgen op het leven en kan een bijdrage leveren om emoties en gedachten hanteerbaar te maken!

 

Een verliestrauma is een verlieservaring die volledig overspoelend is. Verlies door overlijden van partner, familielid, vriend(in). Verlies door (echt)scheiding. Verlies van je jeugd, je gezondheid, je werk of je bedrijf. Wanneer je een dierbaar iemand of iets verliest kom je in een rouwproces.

Het maakt machteloos en hulpeloos. Het kan het diepste van je ziel raken.

 

Praten helpt.

 

Soms kom je er alleen, of samen met je omgeving niet uit en heb je hulp van een ander nodig.

Openhartige gesprekken kunnen helpen om voor jezelf uit te vinden wat jou ondersteunt en wat troost biedt, waarnaar je weer een stapje verder kunt.

 

Als rouwende moet je je leven opnieuw afstemmen.

De wijze waarop mensen rouwen, is voor iedereen verschillend. Uitingen van de pijn van het gemis kunnen o.a. zijn: boosheid, lusteloosheid, ontkenning, eenzaamheid, rusteloosheid, concentratieverlies en inslaap- en doorslaapproblemen.

 

Er doen zich vaak omstandigheden voor waardoor het proces van een 'plek geven' aan dit verlies niet goed verloopt. Vooral het aan kunnen en durven gaan van de pijn is vaak moeilijk.

Ook lijken emoties soms taboe te zijn in de wereld waarin we leven. Voor veel mensen is het moeilijk gevoelens te laten zien omdat ze bang zijn als onevenwichtig te worden beschouwd. Hierdoor is er een drang om snel weer ‘gewoon’ verder te gaan.

 

Rouw is werken, hard werken zelfs. Je wordt er doodmoe van, vaak zonder dat je een stap verzet hebt. Psychisch moe. Het proces van opnieuw aanpassen aan een veranderd leven wordt ook wel rouwarbeid genoemd. Je staat als nabestaande voor een aantal taken die je zult ‘moeten’ uitvoeren:

 

Accepteren van de werkelijkheid van het verlies.

Doorleven van de pijn.

Aanpassen aan een leven zonder de overledene.

De overledene emotioneel intergreren in je leven.

 

Als begeleider kan ik je hierbij ondersteunen.

Niet met het resultaat dat je je verlies vergeet, maar het integreren van het verlies.

Op een goede manier afscheid nemen betekent: als jij het gevoel hebt dat jij weer grip hebt op het leven en de betekenis van iets of iemand mee kunt nemen en integreren in het verdere leven. Waarnaar het weer mogelijk wordt om de lichtpuntjes van het leven weer te zien en te ervaren.

 

Copyright 2016 Agnez © Alle Rechten Voorbehouden