Agnez

Uitvaartspreker

 

 

Als een familielid of goede vriend is overleden staan de nabestaanden voor de opgave om in korte tijd de uitvaartplechtigheid vorm te geven.

 

 

Tijdens een uitvaartplechtigheid worden vaak teksten voorgedragen. Soms is het lastig om hiervoor de juiste woorden te vinden. Vaak is het moeilijk om die woorden op de uitvaart zélf uit te spreken. Als jij voor deze taak staat en je hebt er moeite mee, kan je een beroep doen op mij.

 

 

Het is mooi en persoonlijk als er ook een In Memoriam wordt voorgedragen; een “nagedachtenis” of “levensloop”. Er wordt stilgestaan bij de betekenis van het leven van de overledene.

Met het schrijven van dit In Memoriam wil ik je graag helpen. Samen vinden we de juiste woorden. Als je dat wilt kan ik de tekst ook namens jou/jullie tijdens de plechtigheid uitspreken.

 

In de dagen voor het afscheid kom ik bij jou om te luisteren naar jullie verhaal. Ik probeer een beeld te krijgen van de overledene, van wat hem of haar typeerde, en wat zo eigen aan hem of haar was. .

 

Samen denken we na over wat er allemaal gezegd gaat worden, wie er allemaal iets willen zeggen en wat voor symbolen en/of rituelen je zou willen gebruiken, zodat de dienst helemaal past bij de overledene.

 

 

En dan ga ik naar huis, laat ik alles opnieuw de revue passeren dan denk ik na -over wat er allemaal gezegd is maar ook over wat er niet gezegd is-. Ik denk na over wie hij of zij was en aan wat hij of zij betekend heeft maar ook over hoe we de overledene in het licht kunnen zetten op een manier die bij iedereen past.

 

Dan ga ik schrijven…

 

Als ik het IM af heb, zal ik die op een afgesproken tijdstip telefonisch voordragen, waarna er nog correcties of aanvullingen in aangebracht kunnen worden. Want ieder woord moet kloppen. Jij blijft daarom ook vrij om tot vlak voor de dienst of zelfs nog tijdens te besluiten het zelf te willen voordragen.

 

Het is jouw afscheid en het kan maar één keer.

 

Een afscheid waar je met een positief gevoel op terug kijkt, levert een bijdrage aan de rouwverwerking.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 Agnez © Alle Rechten Voorbehouden